Bestuur

De organisatie van het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom is sinds 1915 in handen van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom. De Stichting heeft een dagelijks bestuur en is georganiseerd in commissies. Zij prijst zich gelukkig met de enthousiaste inzet van inmiddels ruim 200 vrijwilligers. Met het bestuur als aansturend orgaan, bereiden zij de activiteiten van het Sint Nicolaasfeest in onze stad voor.

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Daan Touw
T 06-5371 9964

Secretaris:
Ingeborg Versijp
Postbus 456
4600 AL  Bergen op Zoom
T 06-2925 2591
secretariaat@sintboz.nl

Penningmeester:
Rob Stoffels
T 06-1191 4622
penningmeester@sintboz.nl

Sponsoring:
sponsoring@sintboz.nl

Public Relations:
Marie-Noëlle Verdult
T 06-11411298
pr@sintboz.nl

Bezoeken:
Ingeborg Versijp
T 06-29252591
bezoeken@sintboz.nl

Beschermheer:
Rieny Hagenaars

Commissies

Commissie Spel:
Als het gaat om de creatieve invulling van de kindervoorstellingen in Theater de Maagd, Sint’s Muziekspektakel, Studio Pepernoot en Sint Scholenpakket, is commissie Spel het aanspreekpunt. En ook de invulling van de extra  evenementen, zoals in het verleden het Pietencircus, Sint Ahoy en Costa del Sint. Ook de opmaak van de Sinterklaaskrant is in handen van deze commissie. 

Diemer van Wijk
T 06-21988065
Pim Huijgens
T 06-5020 5382
spel@sintboz.nl

Commissie Evenementen:
De praktische organisatie van de evenementen denk bijvoorbeeld aan de vergunningaanvragen, muziek van de intocht en de lampionnenoptocht.

Nick van Huffel
T 06-48484245
Sander Buijs
T 06-1361 2806
evenementen@sintboz.nl

Commissie Facilitair:
Onder deze commissie vallen alle facilitaire diensten, zoals de kleding, decorbouw, techniek, tractaties en grime.

Dennis Plasmans
T 06-222 65 273
Tom Kelling
T 06-4847 2923
facilitair@sintboz.nl

Commissie Sint en Piet:
Onder deze commissie valt alle begeleiding en het inplannen van pieten en grime.

Jochem de Bont
T 06-28652064
Frits Leenders
T 06-40998340
pieten@sintboz.nl

Voor opmerkingen en suggesties over deze site:
website@sintboz.nl